Experimenten

In de proeftuin op de IJkdijk locatie in Oost-Groningen hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden:

  1. Het testen en valideren van nieuwe sensor- inspectie en observatietechnieken door deelnemende bedrijven.
  2. Het uitvoeren van experimenten om kennisvragen van de beheerders van waterkeringen te kunnen beantwoorden om uiteindelijk te komen tot een verbeterd inspectieproces.

Tijdens de experimenten konden de proefdijken zodanig worden belast dat deze gecontroleerd kunnen bezwijken. Hiermee is inzicht verkregen in:

  • de mate van geschiktheid van sensor- en communicatietechnologie voor dijkbewaking;
  • de bezwijkmechanismen en het voorspellen van het bezwijkmoment op grond van de meetwaarden die sensoren opleveren;
  • de bezwijkmechanismen in relatie tot de constructie en ondergrond van de dijk;
  • de validiteit van ontwikkelde en nog te ontwikkelen modellen van deze bezwijkmechanismen;
  • de beste prijs/kwaliteit verhouding van aangeboden systemen voor grootschalige toepassingen;
  • technologische vraagstukken in sensor- en communicatietechnologie;
  • mogelijke scenario's voor grootschalige toepassing van sensor- en communicatietechnologie, zowel technologisch als organisatorisch, gericht op beheer en preventie van calamiteiten.

Stichting FloodControl IJkdijk levert hiermee unieke inzichten voor organisaties die zich bezighouden met water- en waterkeringenmanagement. Deze inzichten verhogen de effectiviteit en efficiëntie van het waterbeheer. Daarnaast levert het project dé testfaciliteit voor ontwikkelaars van sensortechnologie.

Het terrein van de IJkdijk proeftuin is eind 2012 teruggegeven aan Staatsbosbeheer. Dit betekent echter niet het einde van de IJkdijk onderzoeken. Verdere kennisontwikkeling volgt dankzij de LiveDijken en testen op andere locaties.

Subcategorieën

AddThis Social Bookmark Button