Vanaf 22 september start een nieuwe veldproef van Stichting FloodControl IJkdijk, dit keer om het verschijnsel zettingsvloeiing te onderzoeken.

Zettingsvloeiing, ook wel oever-, plaat- of dijkval genoemd, is één van de faalmechanismen waarop dijken in Nederland beoordeeld worden. De locatie van de proef is de Plaat van Walsoorden in de Westerschelde.


Onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden, wordt tijdens deze proef een zettingsvloeiing opgewekt. Dit gebeurt door het geleidelijk steiler maken van een gedeelte van het onderwatertalud door het wegzuigen van zand met behulp van een baggerschip. Traditionele en nieuwe meet- en voorspelsystemen worden tijdens de grootschalige proef getest. Zo wordt vanaf peilboten, vanuit de ondergrond en vanuit de lucht met diverse meetsystemen een beeld verkregen van de ontwikkeling van het zandoppervlak door de tijd.

Door te meten wat er voor, tijdens en na de proef gebeurt wordt waardevolle kennis opgedaan om het optreden van zettingsvloeiing beter te kunnen voorspellen. Daarnaast gaat het om kennis over het gebruik van de ingezette sensor- en datasystemen. Nauwkeurige en hoogfrequente metingen, dataverwerking, datavisualisatie en modellen van de deelnemende bedrijven dragen bij aan betere voorspelling van zettingsvloeiingen.

Zettingsvloeiing is een van nature optredend mechanisme. In Nederland komt het voor in Zeeland, Zuid-Holland en de Waddenzee. Ook buiten Nederland is het een veelvoorkomend faalmechanisme, bijvoorbeeld in de Lower Mississippi. Het is een vorm van instabiliteit van onderwater taluds (vooroevers), waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid zand als een dikke vloeistof wegstroomt. Vindt een zettingsvloeiing plaats nabij de oever, dan kan dat zorgen voor afkalving van de oever en tot ernstige schade aan de waterkering leiden (dijkval). De schade als gevolg van een zettingsvloeiing is over het algemeen veel groter dan bij een ‘normale’ afschuiving.

De Nederlandse zee- en rivierdijken worden periodiek getoetst op onder andere het gevaar voor zettingsvloeiing. Het afkeuren van een waterkering op dit mechanisme brengt zeer kostbare maatregelen met zich mee. Bepaalde dijkgedeelten in Nederland staan daarom al op de planning om aangepakt te worden. Met de opgedane kennis uit de proef kunnen deze verbeteringen worden geoptimaliseerd.

De proef vorm geen belemmering voor de scheepvaart in de Westerschelde. Schippers zijn via een Bericht Aan de Scheepvaart gevraagd om met gepaste vaart de proef te passeren.
Ecologisch is er door de proef sprake van een tijdelijke balansverstoring. Er is geen nadelig effect op de natuur in en om de Westerschelde. Daarbij is de verwachting dat met de opgedane kennis het herstel van zandplaten kan worden bevorderd, waar nu het plaatoppervlak langzaam afneemt.

De proef wordt mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Deze proef is een samenwerking van FloodControl IJkdijk, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Hollandse Delta, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), NV NOM, TNO, Deltares, AGT, Fugro, Miramap, Nelen&Schuurmans en Target, Universiteit Utrecht en TU Delft, het National Oceanography Centre (Groot-Brittannië), University of New Brunswick (Canada) en de Universiteit Gent (België).

Lees hier de blog van de projectleider gedurende de proef

Bekijk de proef in het Dijk Data Service Centrum gebruik inloggegevens gebruikernaam: zettingsvloeiing en wachtwoord: zettingsvloeiing

Video's

 • IJkdijk Kennisplatform Monitoring DEF

  07 apr 2016

 • FloodControl IJkdijk in beeld

  06 juli 2015

 • Film Zettingsvloeiing

  18 dec 2014

Twitter

15 Feb
dedataloog
dedataloog
Smart071 - het Tech voor de toekomst event. Tijdens dit triple helix event werd er uitgelegd wat er bij bedrijven in de Leidse regio allemaal gebeurt op het gebied van digitalisering, big data analyse en sensortechnologie? De Dataloog was erbij dedataloog.libsyn.com/dtl011-smart071-tech-voor-de-toekomst?tdest_id=954896
14 Feb
StartingUp_Mag
StartingUp_Mag
Bis 20. Februar können sich Start-ups noch als Aussteller für die Startup Demo Night in Nürnberg am 12. März 2019 bewerben - Ob Robotik-Lösung, Food-Neuheit, Sportler-App oder Sensortechnologie - die Startup Demo... www.baystartup.de/baystartup/startup-demo-nights.html
11 Feb
DomoticaProfs
DomoticaProfs
Slimme sensortechnologie monitort Duitse luchthaven #domotica #iot bit.ly/2Rd2c7b pic.twitter.com/JEsAnEqrsu

Participanten

 • nom
 • deltares
 • tno
 • stowa

Subsidieverstrekkers

 • ministerie van economische zaken
 • ministerie van infrastructuur en milieu

Mede mogelijk gemaakt door:

 • nederlands bedrijfsleven