Stichting FloodControl IJkdijk wordt bestuurd door een algemeen bestuur, dat bestaat uit afgevaardigden van de deelnemende organisaties. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De dagelijkse leiding van FloodControl IJkdijk is in handen van een directeur en zijn directieteam. De adviesraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over strategische zaken met betrekking tot de IJkdijk.

Het bestuur van Stichting FloodControl IJkdijk wordt gevormd door:

Waarnemend voorzitter is Ipo Ritsema

Beheerders

STOWA: Herman Dijk (dijkgraaf)

Rijkswaterstaat: Roeland Allewijn (directeur WVL)

Waternet: Peter Jansen 

 

Bedrijfsleven

Sensorbedrijven: Yvette Pluijmers (Ingenieursbureaus MKB)

Penningmeester: Kees Vermeer

 

Ingenieursbureau

Harm Albert Zanting (Arcadis)

 

Datatechnologie/Industrie

Frank Hagemeijer (Siemens)

 

Aannemerij

ntb

 

Kennisinstellingen

TNO: Paul de Jager 

Deltares

STOWA: Ipo Ritsema

 

De directie van Stichting FloodControl IJkdijk wordt gevormd door:

Directeur Wouter Zomer (Stichting FloodControl IJkdijk)

Portefeuille Dijksterkte en monitoring Harm Aantjes (Deltares)

Portefeuille Belasting en voorspellen Martin vd Meer (Fugro)

Portefeuille Gevolgen en beslissen Bas Kolen (HKV) 

ortefeuille data- en informatiemanagement Nico Pals (TNO)

Portefeuille Kennis disseminatie beheerders Ludolph Wentholt (STOWA)

Cees Henk Oostinga (RWS WVL)

AddThis Social Bookmark Button