Het lopende FloodControl IJkdijk ontwikkelprogramma wordt gefinancierd dankzij bijdragen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, STOWA, het Nederlands bedrijfsleven, Nederlandse waterschappen, het innovatieprogramma Flood Control 2015, de Provincie Groningen en Rijkswaterstaat. Het nieuwe FloodControl IJkdijk programma wordt momenteel in samenwerking met verschillende partijen vormgegeven:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Rijkswaterstaat
 • Ministerie van Economische Zaken,
 • STOWA
 • Waterschappen
 • Kennisinstituten Deltares en TNO
 • Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de project-overstijgende verkenningen piping, macrostabiliteit en zettingsvloeiing 
 • Het Nederlands bedrijfsleven

Consortium

Stichting FloodControl IJkdijk wordt gevormd door Deltares, NV NOM, STOWA, TNO en het Nederlands bedrijfsleven.

Naast de initiatiefnemers hebben ook partijen namens de vraagzijde, de waterkeringbeheerders, zich sterk gemaakt voor deze ontwikkeling. De LiveDijken zijn hiervan het beste voorbeeld.

Sensor- en datapartijen

 • AGT International
 • Arcadis
 • Deltares
 • Ecoflight
 • Empec Services
 • Fugro GeoServices B.V.
 • GTC Kappemeyer
 • Hansje Brinker
 • HKV Lijn in Water
 • Infram
 • Intech
 • Inventec
 • ITC Enschede
 • Koenders
 • KWS Noord
 • Landustrie
 • MetaSensing
 • Miramap
 • Nelen en Schuurmans
 • NOM
 • Royal Haskoning
 • Siemens
 • StabiAlert
 • TenCate
 • TU Delft
 • TNO
 • Universiteit Utrecht
 • VolkerWessels Telecom
 • Witteveen+bos

AddThis Social Bookmark Button