Livedijk Willemspolder is een ontwikkeling van Waterschap Rivierenland in samenwerking met Stichting FloodControl IJkdijk. LiveDijk Willemspolder ligt nabij IJzendoorn langs de Waaldijk. Ongeveer 200 meter van de zomerkade wordt daar uitgerust met een kunststof geotextiel doek en intensief gemonitord om de effecten van piping bij hoogwater goed te kunnen volgen. Piping is het ontstaan van een zandmeevoerende waterstroom onder de dijk door en kan leiden tot ernstige beschadiging van de dijk. Intensief monitoren draagt bij aan beter begrip van het gedrag van piping. Het geeft ook inzicht in de nuttige effecten van een aangebracht geodoek. Gedurende twee jaar zal tijdens perioden van hoogwater gemeten worden. Aan de proef werkt Dekker Zandbaggerbedrijf b.v. mee. Deltares zorgt voor het ontwerp van en onderzoek tijdens de proef. Inventec b.v. levert de monitoringsapparatuur. Livedijk Willemspolder is naar verwachting begin oktober 2015 operationeel.

AddThis Social Bookmark Button