Verticaal ingebracht geotextiel in een dijk, kan het proces van piping afremmen. Dat blijkt uit een proef met het textiel op de IJkdijk.

 

Geotextiel wordt al langer toegepast in de waterbouw, maar de toepassing bij piping is nieuw. Met het experiment is nu voor het eerst in een praktijksituatie bewezen dat geotextiel het proces van piping daadwerkelijk kan stoppen. Deltares voerde de proef in de laatste week van september uit, in opdracht van het waterschap Rivierenland onder medefinanciering van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’.

Voor de proef werd het speciale textiel over een breedte van 15 m en een hoogte van 0,5 m aangebracht in de kleilaag van de dijk. Het speciale geotextiel ‘GeoDetect filter- en detectiesysteem’ is ontwikkeld door Ten Cate.

Nadat het textiel was aangebracht, werd de druk op de dijk opgevoerd zodat het proces van piping in gang werd gezet. Aan de benedenstroomse kant van het doek werd al snel onder de kleidijk een duidelijke piping-activiteit geconstateerd, maar het doorgroeien van het pipingkanaal werd door het geotextiel succesvol gehinderd. Het geotextiel hield het pipingproces acht dagen tegen, daarna werd het experiment gestopt.

Ulrich Förster, dijkspecialist bij Deltares, was nauw betrokken bij het experiment. Hij is zeer enthousiast over het resultaat: ‘We hebben eerder laboratoriumproeven gedaan met het geotextiel en die verliepen veelbelovend. Daardoor hadden we hooggespannen verwachtingen voor dit experiment en die zijn volledig waargemaakt. Er is zelfs nog minder zand en klei uitgespoeld dan ik had verwacht. Na acht dagen zijn we gestopt omdat in de praktijk dit meestal ook ongeveer de periode is dat een hoogwatersituatie duurt en er risico op piping is.’
Nu het experiment geslaagd is, gaat het waterschap Rivierenland bekijken of het textiel volgend jaar op een langer dijktraject in Rivierenland kan worden getest.

Rivierenland moet vele kilometers versterken in verband met het risico op piping, dat een grote impact heeft op de stabiliteit van een dijk. De huidige maatregelen, het verbreden van dijken of het aanbrengen van damwanden, zijn kostbaar en nemen vaak veel ruimte in. Het gebruik van geotextiel kan hiervoor een goed alternatief bieden: het is goedkoper, kan eenvoudig worden aangebracht en neemt geen extra ruimte in.

AddThis Social Bookmark Button