Meteen naar de inhoud

Hoe kan je leidingen detecteren?

  • door

Leidingdetectie is van groot belang voor iedereen die van plan is om diep in de grond te gaan graven. Het is echter niet voor iedereen even makkelijk om zo even uit te vogelen waar alle leidingen liggen en dus is het slim om hiervoor een expert in de arm te nemen. Die beschikt over de kennis, kunde en het materiaal om dit zeer nauwkeurig te doen, zodat er straks geen zorgen bestaan over het toebrengen van graafschade. Maar hoe kan je de leidingen goed detecteren?

Grondradar

Grondradar biedt een lange lijst aan toepassingen. Je kan leidingen detecteren en karteren, maar je kan ook de laagopbouw van de bodem in kaart brengen en bekijken of bepaalde betonnen constructies afwijkingen hebben. Een grondradar is een meetinstrument dat gebruik maakt van het zenden en ontvangen van signaalpulsen. Deze pulsen worden gelogd en op basis van deze informatie wordt er een profiel, dat gezien kan worden als een dwarsdoorsnede van de bodem. In plaats van het meten van objecten of kabels onder de grond, maakt een grondradar dus een grafisch profiel, zodat een specialist kan zien wat zich allemaal onder de grond bevindt.

Landmeetkunde

Landmeetkunde ligt in het verlengde van datgene wat er onder de grond gebeurt. Dankzij landmeetkunde breng je bovengrondse zaken in beeld. Denk hierbij aan containers, bomen, hekwerken, lantaarnpalen en straatkolken. Zo stel je een bijzonder compleet profiel op van je projectgebied. Worden er proefsleuven gegraven om nauwkeurig te bepalen waar de leidingen zich bevinden, dan wordt dat ook meegenomen in de landmeting. Op die manier weet je namelijk precies waar alles ligt en hoe je te werk kan gaan zonder beschadigingen te veroorzaken.

Radiodetectie

Bij radiodetectie wordt een uniek signaal op een metalen leiding gezet. Dit hoeft niet alleen te gaan over kabels, maar het detecteert ook metalen buizen. Het signaal wordt aan de oppervlakte opgevangen en daarna gevolgd. Zo kan je precies zien waar de kabel zich bevindt en hoe hij loopt. Radiodetectie heeft een enorme betrouwbaarheid, omdat het werkt met een uniek signaal. Je kan dus niet meerdere kabels door elkaar halen en dus is het perfect duidelijk waar de specifieke kabel loopt. Eenmaal getraceerd, kunnen de kabels dankzij de radiodetectie perfect in kaart worden gebracht.

Spuitlans

Moeten er kabels en leidingen in kaart gebracht worden bij baggerwerkzaamheden, dan bestaat er een spuitlanssysteem. Dit systeem kan de ligging van gestuurde boringen tot grote diepte controleren. Een spuitlans werkt met waterdruk; water wordt met grote kracht in de bodem gespoten, zodat er tot op grote diepte onderzoek gedaan kan worden. 25 meter diepte is geen uitzondering.

Proefsleuven

Het graven van proefsleuven is ietsje minder technisch hoogstaand, maar wel degelijk nauwkeurig en zinvol. Deze sleuven worden met de hand gegraven, al kan het gebeuren dat voor echt lang sleuven toch een graafmachine van stal wordt gehaald. Wil je het helemaal nauwkeurig doen, dan wordt de proefsleuf landmeetkundig vastgelegd, waarbij alle bevindingen digitaal worden vastgelegd. Zo heb je echt alle kennis in huis om veilig aan de slag te kunnen.