Meteen naar de inhoud

Zonnepanelen zonder salderingsregeling: nog rendabel?

  • door

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen afgebouwd. Dat betekent dat bezitters van zonnepanelen een steeds lagere vergoeding krijgen voor hun geleverde zonne-energie. Wat heeft dit voor effect op het rendement van zonnepanelen?

Salderen stopt in 2031

In 2023 mag elke zonnepaneleneigenaar 9% minder salderen. In 2031 stopt de salderingsregeling en valt alle terug geleverde stroom onder een teruglever vergoeding. Op dit moment mogen energiemaatschappijen de hoogte van deze vergoeding zelf bepalen, in het voorstel van de minister van Economische Zaken wordt deze vervangen door een vast percentage. Desondanks valt deze fors lager uit dan de huidige vergoeding via de salderingsregeling.

Terugverdientijd van zonnepanelen

De salderingsregeling is één van de redenen waarom particulieren zonnepanelen aanschaffen: gemiddeld wordt slechts 30% van de opgewekte zonnestroom direct verbruikt. Salderen is een mooie compensatie voor alle elektriciteit die in de winter wordt verbruikt. Nu de regeling wegvalt zal de terugverdientijd van zonnepanelen oplopen en wordt zonne-energie minder interessant. Waar een gemiddelde zonnepaneleninstallatie anno 2020 in ongeveer 7 jaar is terugverdiend, loopt dat na 2023 langzaam op naar 9 jaar.

Alternatieve stimuleringsmaatregelen

Wat gaat de overheid doen om zonne-energie interessant te houden? Allereerst blijft het terugvragen van btw bij zonnepanelen mogelijk. Dat levert de gemiddelde particulier al snel € 700,- op. Daarnaast blijft de Energiebespaarlening, waarbij 75% van de lening gebruikt mag worden om zonnepanelen te bekostigen, bestaan. Aanvullende maatregelen zijn nog onbekend, maar aangezien het kabinet de klimaatdoelstellingen op dit moment niet gaat halen, kunnen nieuwe stimuleringsmaatregelen niet uitblijven. De kans is groot dat de belasting op gas verder verhoogd wordt.

Technologische ontwikkelingen

Het lijkt erop dat de overheid gokt op een efficiëntere opwekking van duurzame energie. De prijs van zonnepanelen daalt al jaren, hoewel de daling de laatste jaren iets is vertraagd. Ook leveren de zonnecellen steeds meer vermogen, waardoor er meer zonnestroom per installatie opgewekt wordt.

Centraal in de overweging staat ook de ontwikkeling van de (thuis)accu. Als energie beter opgeslagen kan worden, is er ook elektriciteit beschikbaar op de momenten dat de zon niet schijnt. Op deze manier kunnen de overschotten die tijdens zonnige dagen geproduceerd worden beschikbaar komen. Bezitters van zonnepanelen zouden energie onafhankelijk kunnen worden.

Het uitstellen van de aanschaf van zonnepanelen lijkt dus niet te lonen. Kies vandaag nog voor zonnepanelen en profiteer van gratis zonne-energie. Voor zonnepanelen in Venlo en omgeving kunt u terecht bij Volta Solar.